YBA 158 – Lidské vnímání: Od smyslové percepce k aplikované kognitivní vědě

Charakteristika předmětu

„Lidské vnímání: Od smyslové percepce k aplikované kognitivní vědě“ seznamuje studenty s vybranými zajímavými a aktuálními tématy z široce pojatých kognitivních věd. Výuka bude prokládána praktickými ukázkami, drobnými experimenty a videopřednáškami.

Předmět sleduje lidskou kognici od teoreticko-experimentálního výzkumu lidského vnímání (neuropsychologie percepce), přes aktuální témata behaviorální ekonomie a kognitivní psychologie, až k současné aplikované kognitivní vědě. Snahou je poskytnout pestrý průřez rozličnými prvky vnímání a myšlení.

Zabrousíme jak do klasických témat, jakými je pozornost, či vnímání agence, tak do současných populárních témat behaviorální ekonomie, či argumentačních klamů. Zvláštní prostor je věnován aplikacím kognitivní vědy v praxi – v životě i v práci. Nahlédneme proto například do psychologie rozhodování či zásad návrhu uživatelských rozhraní a vizuálního designu.

Výuka

LS 2014/2015: pondělí, 15.30 – 16.50, místnost Y5023, Kampus Jinonice

Hodnocení

Hodnocení naleznete průběžně zde, je chráněno stejným heslem, jako slidy k přednáškám.

  • Bude vyhlášeno 5 četeb, které se vztahují k probírané látce
  • Na následující hodině bude na začátku testík na 15-20 minut, za 20 bodů. 4 otázky budou zkoušet porozumění přečtenému textu.
  • Pozdní vypracování testu (= v náhradním termínu) bez závažného důvodu (omluvenka od lékaře atd.) => penalizace 5 bodů (tedy max 15b. )
  • Hodnocení předmětu probíhá sečtením všech získaných bodů (0 – 100b) a oznámkováním dle škály ECTS.

Četby

Četby jsou dostupné pouze studentům kurzu na stránce schráněné heslem.

Slidy k přednáškám

Naleznete na ZDE. Chráněno heslem, které bude sděleno na přednáškách.

Osnova

1.  Zrakové vnímání I – Úvod

–         Úvod, orientace v mozku

–         stavba oka, oční nerv, chiasma.

2.  Zrakové vnímání II – Zrakové dráhy

–         Receptivní pole, organizace vizuálního kortexu

–         Ventrální a dorzální dráha, Magno a Parvo buňky.

3.  Zrakové vnímání III – Vývoj a poruchy

–         Vývoj zrakového vnímání

–         Agnostické poruchy percepce, rozpoznávání objektů.

4.  Zrakové vnímání – Vývoj, klamy percepce

–          Kočky a kolotoče (role enacted cognition při vývoji percepce)

–          Děti a vývoj zrakového vnímání, rozpoznávání objektů

–          Zrakové klamy

–          Role hemisfér při zrakovém vnímání

5.  Pozornost I – Úvod

–          Pozornost, vědomí a pohled

–          Pozornost ve vizuálních úlohách

–          Dva druhy pozornosti

6.  Pozornost II

–          Měření pozornosti – Stroop task, D-prime

–          Stroop task

–          Podprahové vnímání

–          Deficity pozornosti (ADHD)

7.  Pozornost III

–          Deficity pozornosti (neglekt, split brain)

–          Limity pozornosti – attentional blink

–          Pozornost v auditorním vnímání – cocktail party effect

8.  ACS I: Lidské vnímání a uživatelské rozhraní

–          ACS – applied cognitive science, aplikovaná kognitivní věda

–          Jak vnímáme – a jak to lze využít v praxi?

–          Aplikace CS v různých disciplínách

–          Afordance

9.  ACS II: Gamifikace a rozhodování

–          Gamifikace, exergames

–          Flow

–          Jak se rozhodujeme

10.  ACS III: (I)RACIONALITA A USUZOVÁNÍ

–          (I)racionalita: endowment effect, vliv kontextu, allaisův paradox

–          Myšlení a usuzování: argumentační klamy, kognitivní heuristiky

–          Jak usuzovat a argumentovat, argumentační fauly

11.  ACS IV: Behaviorální ekonomie a lidské rozhodování