O mně

Pracuji jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví a také na Katedře obecné antroplogie Fakulty humanitních studií UK. Studuji doktorát v neurovědách na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde působím ve výzkumné skupině Behaviorální a sociální neurovědy na CEITEC – Středoevropském technologickém institutu. Zabývám se neurovědami, vědou o vědomí, filosofií neurověd, filosofií mysli. Zabývám se tématy z oblasti Awareness of Intention, Sense of Agency a jejich neurálních korelátů. Zajímají mě také změny přisuzování jednání u psychiatrických pacientů.

Mám za sebou studijní pobyty na Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour v Nijmegenu, Consciousness Lab na Jagiellonské univerzitě v Krakově, Eötvös Loránd University v Budapešťi a letní školy v Německu (Berlín, Leipzig; Tuebingen; Interdisciplinary College Guenne)Polsku (ESCoP, Jagiellonian University Kraków), Velké Británii (Reading) Maďarsku (CEU), a Bulharsku (NBU v Sofii). Patřím mezi pravidelné účastníky Zimních škol kognitivní psychologie PÚ AV ČR a Nicovských filosofických kolokvií.

Kromě toho se podílím na výuce Kognitivních věd na KI VŠE a FSS MU, organizaci konference Kognice a umělý život a angažuji se také v rozvoji spolupráce v rámci komunity kognitivních věd projektem Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii a Cognitive Science Czech Republicwww.cognitivescience.cz

Odkazy

Academia.edu – http://vse.academia.edu/OndřejBečev

ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Ondej_Becev/

LinkedIn – http://www.linkedin.com/pub/ond%C5%99ej-be%C4%8Dev/21/974/b78