Témata diplomových prací

Pokud vás zaujalo nějaké z témat, napište mi na email, který naleznete v sekci Kontakt.

Intentional binding u pacientů se schizofrenií

Intentional binding je známý jev, kdy je časový interval dělící intencionální akci a její externí účinek subjektivně prožívána jako kratší oproti efektu nezapříčiněnému. IB modulováno mnoha efekty: např. framing jako zásluha / zavinění. V současné době probíhá výzkum poruch Sense of Agency u pacientů se schizofrenií, s cílem porozumět jak povaze SoA, tak povaze některých bludů. Cílem experimentální DP bude prozkoumat, zda vykazují pacienti s historií schizofrenie odlišnosti v intentional binding. Předpokladem je, že blud kontroly může vést k větší síle efektu IB oproti kontrolním subjektům.

Vliv textového primingu na Sense of Agency

Dřívější studie ukázaly, že předložení prostého krátkého textu obhajujícího / vyvracejícího existenci svobodné vůle má výrazný vliv na následné chování subjektu. V experimentálních designech byl pozorován efekt v doméně antisociálního chování, ale i na úrovní evokovaných EEG potenciálů. Cílem této DP bude za využití původního paradigmatu ověřit hypotézu, že priming pomocí free will / determinism textů ovlivňuje Sense of Agency, měřenou prostřednictvím míry chybování při rozpoznávání vlastních a cizích akcí. Tato práce obnáší také dovyvinutí a otestování nového původního experimentálního paradigmatu pro měření SoA.